Home Lebenslauf Lehrangebot Mitarbeiter Bildergalerie Links Suche
Schriftenverzeichnis Forschung Dissertationen Hausarbeiten Kontakt
Home - Lebenslauf - Polska

voelkerrecht

  Deutsch English Français Español Chinesisch Rusisch Polska Hungarisch  
  Rumänisch Italiano Arabisch Mongolisch Koreanisch Bairisch Bairisch    
 

Professor Dr. iur. utriusque Dr. iur. utriusque habil. Dr. h. c. mult. Gilbert Gornig

Stały profesor wizytujący w School of Law, Harbin University, Chińska Republika Ludowa, Wuhan University, Chińska Republika Ludowa, Nanjing University of Finance and Economics, Chińska Republika Ludowa, Hohai University, Chińska Republika Ludowa, profesor wizytujący na National Technical University Kaohsiung I, Tajwan, stały profesor wizytujący na Lucian Blaga University, Sibiu / Hermannstadt, Rumunia i wykładowca w European Business School w Wiesbaden. Sędzia sądu administracyjnego w Hesji a. D.
Polska

 

Profesor Gornig, urodzony w 1950 r. W Deggendorfie, studiował prawo i nauki polityczne w Ratyzbonie i Würzburgu po ukończeniu szkoły średniej w Comenius, był aplikantem adwokackim w sądzie okręgowym w Norymberdze i uzyskał doktorat w 1984 r. Po drugim egzaminie państwowym. Dr. H.C. mult. Dieter Blumenwitz w Würzburgu do doktora iurisa utriusque. W 1986 r. Był habilitowany; otrzymał venia legendi z zakresu prawa publicznego, prawa międzynarodowego i zagranicznego prawa publicznego. Po przedstawicielstwach profesorskich w Moguncji, Bayreuth i Getyndze został w 1989 r. Powołany na Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze. Tam był dyrektorem Instytutu Prawa Międzynarodowego i dziekanem 1994/95. Od kwietnia 1995 r. Wykłada na Uniwersytecie Philipps w Marburgu, gdzie pełnił funkcję Katedry Prawa Publicznego, Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, a od tego czasu aż do przejścia na emeryturę w 2016 r. Był Dyrektorem Zarządzającym Instytutu Prawa Publicznego. Od października 2006 r. Do końca września 2012 r. Profesor Gornig został sześciokrotnie wybrany dziekanem Wydziału Prawa Philipps-Universität Marburg. Był rzecznikiem Centrum Badań Prawa Usług Finansowych Uniwersytetu Philipps-Marburg, współzałożycielem i rzecznikiem Centrum Badań dla Średnich Przedsiębiorstw, rzecznikiem Interdyscyplinarnej Grupy Roboczej Europa Philipps-University Marburg i członkiem wielu komitetów uniwersyteckich. Był także do 15 czerwca 2004 r. Sędzią sądu administracyjnego Hesji w Kassel w siedzibie głównej. Od 2009 r. Profesor Gornig jest zastępcą sędziego sądu stanowego w Hesji.

W dniu 13 marca 2003 r. Profesor Gornig otrzymał doktorat honoris causa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Peczu (Węgry). W dniu 20 marca 2009 r. Otrzymał doktorat honoris causa Wydziału Prawa Uniwersytetu Luciana Blagi w Sybinie (Rumunia), a 10 grudnia 2009 r. Doktorat honoris causa Universidad Autonoma de Chile w Temuco w Chile, którego jest również członkiem-założycielem. Profesor Gornig jest profesorem wizytującym na Lucian Blaga University w Sybinie w Rumunii, Harbin University of Technology, Wuhan University, Nanjing University of Finance & Economics, Hohai University, Nanjing (Chińska Republika Ludowa) oraz National Kaohsiung I Technical University (Tajwan).

W latach 2000–2003 profesor Gornig był dyrektorem Instytutu Badań Niemieckich Göttinger Arbeitskreis, e.V. Jest członkiem zarządu grupy roboczej Göttingen, a od kwietnia 2014 r. Jego prezesem. Od 1 września 2009 roku jest prezesem Gdańskiego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych. Jest założycielem i prezesem Towarzystwa Prawnego w Marburgu aż do przejścia na emeryturę pod koniec 2018 r. Był współzałożycielem i wiceprezesem Towarzystwa Współpracy Naukowej z państwami arabskimi w Marburgu, współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Prawa Porównawczego Unia Europejska-Chiny na University of Finance and Economics, Nanjing, Chiny. Na Politechnice Harbin (Chińska Republika Ludowa) był zastępcą dyrektora Instytutu Prawa Niemieckiego. Jest także założycielem i współdyrektorem Centrum Praw Człowieka i Dobrego Zarządzania w Iringa w Tanzanii. W końcu jest w zarządzie Towarzystwa Naukowców Marburga i Niemiecko- Białoruskiego Stowarzyszenia Prawników. W latach 2005–2008 profesor Gornig był członkiem rady nadzorczej dużej niemieckiej firmy świadczącej usługi finansowe z siedzibą w Düsseldorfie.

Działalność dydaktyczna profesora Gorniga obejmuje prawo konstytucyjne, wszystkie obowiązkowe przedmioty prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i ogólnej nauki o polityce. Złożył ponad 600 publikacji w dziesięciu językach w prawie stanowym, administracyjnym, międzynarodowym i europejskim. Głównym przedmiotem jego pracy naukowej jest prawo międzynarodowe. Obszerny jest jego wykład.

Profesor Gornig jest żonaty z farmaceutą Doris Gornig i ma dwoje dzieci, Christophera (ur. 1987) i Carolin (ur. 1990). Gornig przeszedł na emeryturę od wiosny 2016 r.

 

  Home Suche Impressum Datenschutz Kontakt Realisation  
© 2022 voelkerrecht.com. All rights reserved.